อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Detail

Type of glass used

กระจกลามิเนตสีเขียวทั้งโครงการ

Year

2016-2017

Location

เชียงราย