Core Series : กระจกพื้นฐาน

บริษัท ปีราเน่ จำกัด และ บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้กลาส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายกระจกทุกประเภท พร้อมคลังสินค้าที่มีสินค้าครบถ้วนที่พร้อมตอบโจทย์การใช้งานกระจกทั้งภายนอกและภายใน โดยเรามีกระจกตั้งแต่ กระจกขั้นพื้นฐาน กระจกตบแต่ง จนไปถึงกระจกประหยัดพลังงาน