Air Series: กระจกฉนวนกันความร้อน (อินซูเลท)

กระจกฉนวนกันความร้อน หรือ กระจกอินซูเลท เป็นกระจกประหยัดพลังงานประเภทหนึ่ง ซึ่งค่อยๆได้รับความนิยมในบ้านเรา เพราะมีประสิทธิภาพในการลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี