?>

Insulated Glass Unit (IGU) – กระจกฉนวนกันความร้อน

Air Series: กระจกฉนวนกันความร้อน (อินซูเลท)

กระจกฉนวนกันความร้อน หรือ กระจกอินซูเลท เป็นกระจกประหยัดพลังงานประเภทหนึ่ง ซึ่งค่อยๆได้รับความนิยมในบ้านเรา เพราะมีประสิทธิภาพในการลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี โดยวิธีการผลิตเกิดจากการนำกระจกสองแผ่นมาประกบกับกรอบอลูมิเนียมที่ใส่สารกันชื้นไว้โดยรอบ ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกระจก เพื่อชะลอการถ่ายเทความร้อน และซีลขอบด้วยซิลิโคนอีกทีหนึ่ง

ตัวกระจกอินซูเลทนั้นมีความสามารถในการลดค่าการถ่ายเทความร้อนได้ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อประกอบกับการเลือกสรรประเภทของกระจกประหยัดพลังงานเพิ่มเติม เช่น กระจก Low-E / กระจกสีตัดแสง / กระจกReflective ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นไปอีกขั้น โดยลูกค้าสามารถเลือกประกอบกระจกตั้งแต่ กระจกใส+กระจกใส หรือ กระจกเทมเปอร์+กระจกเทมเปอร์ หรือ กระจกลามิเนต+กระจกลามิเนต ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้งาน

Insulating glass is two or more plies of glass enclosed with air space in between. Insulating glass increases a window’s thermal performance by reducing the heat gain or loss. The combination of glass can increase the performance of IGU glass by selecting high performance glass such as Low-E Glass or reflective glass according to the usage of the glass.

 

Specification

Thickness

Maximum size

Minimum size

Feature