Grinding

การเจียรริมคุณภาพสูง ที่มีความสวยงาม ขัดเงาเรียบ โดยใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงจากยุโรป งานเจียรจากเราจึงมีความถูกต้อง รวดเร็ว สวยงาม เพราะสำหรับงานกระจกทีต้องการความสวยงาม โชว์ขอบได้โดยไม่เป็นปัญหา รวมถึงสามารถเจียร 45 องศาได้อีกด้วย