Freeform Grinding (CNC)

พิ่มลูกเล่นใหม่ให้กับรูปทรงกระจก หนีความจำเจของรูปทรงเรขาคณิต สี่เหลี่ยม วงกลม ด้วยการตัดและเจียรขอบอย่างสวยงามด้วยเครื่อง CNC โดยสามารถตัดกระจกเป็นรูปทรงตามหน้างานได้ตามที่ต้องการ