Beveling

การเจียรปลี หรือเจียรนัย เป็นการเจียรผิวกระจกให้มีความลาดเอียงและขัดเงา เพื่อความสวยงามและเพิ่มมิติให้กับกระจก โดยเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน เช่น กระจกเงาเจียปลี เป็นต้น โดยเราสามารถเจียรปลีได้ตั้งแต่ 10มม – 40มม