Perane - Safety Glass | Live Series
Perane Safety Glass

HIGH QUALITY GLASS BEYOND IMAGINATION

English Thai

Fabric Laminated Glass กระจกลามิเนตลายผ้า เป็นการนำเอาความหลากหลายของลวดลายของผ้าและเนื้อผ้านั้นมาผสมผสานเข้ากับกระจกลามิเนตด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทางเราพร้อมที่จะผลิตกระจกลามิเนตจากผ้าที่ลูกค้าต้องการ ที่ไม่เหมือนใคร และพร้อมที่จะเสาะหาผ้าที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์